Ve vzdálenosti několika kilometrů od Taj Mahalu se nesmí používat žádné elektrické nástroje. Proto se všechno musí dělat ručně.
It's prohiited to use any electrical tools in few kilometers circle around Taj. Therefore anything need to be done by hand.

1    2    3    4    5                

Photographs and texts by Honza Půlpán
Copyright 1994-2011 Honza Půlpán, All rights reserved.